ltenru
Administracija
Administracija
Buhalterija
Gamyba
+370 612 60999 I-V 08:00 - 17:00
+370 626 38272 I-V 08:00 - 17:00
+370 686 82260 I-V 08:00 - 17:00

Priėmimas

I etapas

Į perdirbimo punktą atvežtos antrinės žaliavos (panaudota LDPE plėvelė) patikrinamos atsakingo įmonės darbuotojo ir nustatomi vizualiniai trūkumai, įsitikinama, kad nėra pavojingų atliekų ar kitokių atliekų priemaišų, netinkamų perdirbimo procese. Antrinės žaliavos pasveriamos, įtraukiamos į apskaitą. Iškraunamos tam skirtoje vietoje.

Rūšiavimas

II etapas

Antrinės žaliavos, priimtos į gamybinį padalinį, kruopščiai patikrinamos. Iš plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų rankiniu būdu atskiriamos priemaišos, t.y. tarp plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų patekusios kitos pakuotės rūšys (pavyzdžiui popierius, kartonas, metalas, kt.). Taip pat, netinkamomis laikomos plastikų atliekos, užterštos riebalais, maisto likučiais ar kitomis pavojingomis medžiagomis. Atliekos išrūšiuojamos ir atskiriamos pagal rūšį, spalvą ir kitus kriterijus.

UAB “Granulės” gamybos procese nenaudojamos pakuotės ir atliekos perduodamos tokias pakuotes ar atliekas tvarkančioms įmonėms.

Smulkinimas

III etapas

Plastikinių pakuočių ir plastiko atliekos juostiniu konvejeriu transportuojamos į smulkintuvą, kur yra smulkinamos. Susmulkintos antrinės žaliavos šnekiniu konvejeriu paduodamos į plovimo įrenginius – centrifūgą, kuri skirta labai užterštų žaliavų plovimui bei plovimo vonią, kurioje yra nusodinamos sunkesnės už plėvelę ir perdirbimui netinkamos atliekos.

Plovimas

IV etapas

Plovimo proceso metu antrinės žaliavos yra plaunamos šaltu vandeniu. Išplaunamos žemės, dulkės bei kitos priemaišos.

Po plovimo antinės žaliavos patenka į sausinimo sistemą, galiausiai į perdirbimo (ekstruzijos – granuliavimo) liniją.

Džiovinimas

V etapas

Išplauta ir išskalauta susmulkinta žaliava keliauja į centrifūgą, kurioje išcentrinės jėgos pagalba atskiriamas vanduo. Atskyrus vandenį, žaliava vakuumo pagalba keliauja į išcentrinį karšto oro džiovintuvą.

Švari ir sausa žaliava keliauja į granuliavimo sandėlį.

Granuliavimas

VI etapas

Susmulkinta, išplauta ir išdžiovinta žaliava suspausto oro pagalba juda vamzdžiu į kaupimo bunkerį. Iš jo, juostinio konvejerio pagalba, žaliava keliauja į šildymo talpą. Pašildyda žaliava keliauja į ekstruderį. Ekstruderyje žaliava yra išlydoma į vientisą masę, filtro pagalba atskiriamas užterštas plastikas iš ekstruderio – plastikai ir guma. Išlydyta ir filtrų pagalba atskirta masė keliauja į masės aušinimo ir smulkinimo įrenginį.

Šio gamybinio proceso metu yra pagaminamos plastiko granulės.

Pagamintos granulės papildomai atvėsinamos vandeniu, kuris vėliau išcentrinės jėgos pagalba yra pašalinamas, o sausos ir atvėsintos granulės keliauja į sandėliavimo bunkerį. Iš sandėliavimo bunkerio supilamos į didmaišius, kurie atitinkamai sustatomi tam skirtoje sandėliavimo zonoje.